ARENA SİMÜLASYON EĞİTİMİ

Bu eğitime kimler katılabilir?

 • Şirketindeki iş süreçlerini iyileştirmek isteyen KOBİ firma ortakları ve profesyoneller

 • ARENA ile modelleme yapmak isteyen akademisyenler

 • Simülasyon dersi, dönem projesi veya bitirme tezinde ARENA kullanacak lisans ve yüksek lisans öğrenciler

 • ARENA ile ilgili özel ders almak isteyen öğrenciler ve gruplar

 

Eğitimin Hedefi

Simülasyon yaklaşımının temel adımlarının “ARENA” paket programı sayesinde öğrenilmesi ve işletmelerde karşılaşılabilecek problem ve karar süreçlerinde kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.

Simülasyon, gerçek hayattaki sistemin benzerinin bilgisayar ortamında bir model yardımıyla yaratılması ve problemlere çözüm üretilmesi sürecidir.

İşletmeler, performanslarının düşmesine neden olan birçok problemle karşı karşıya kalırlar. Bunun yanında işletmelerde daha yüksek performansa ve başarıya ulaşmayı amaçlayan birçok kararın alınması gerekir. Bu problemlerle başa çıkmak amacıyla birçok teknik geliştirilmiştir. Fakat bazı durumlarda problemler var olan matematiksel modellerin kullanılamayacağı kadar karmaşık olabilmektedir. Tanımlanmış modellerin çözemediği ya da karar vericinin anlamakta zorlandığı kadar karmaşık modellere gerek olduğu durumlarda, simülasyon yaklaşımı kullanılabilecek bir tekniktir.

Eğitim süresince simülasyon modellemesinde kullanılacak istatistiksel konulara da değinilecektir.

Eğitim sırasında örnek hizmet/üretim sistemleri tanımlanacaktır. Simülasyon çalışmasının adımları, tanımlanan örnek üzerinde uygulanacaktır.

Modeller ARENA yazılımında tanımlanmış modülleri birbirine bağlayarak oluşturulmaktadır. İlk etapta modüllerden kısaca bahsedilecek ardından da modüllerin çeşitli örnek modellerde kullanımı sağlanacaktır. Eğitim süresince farklı vaka analizlerinde modüllerin kullanımı pekişecektir.

Eğitimin İçeriği

 1. Simülasyon ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar (Simülasyon sürecinin aşamaları, problem tanımı, modelleme, simülasyonun amaçları, avantajları ve dezavantajları, vb.)

 2. Yaygın kullanılan istatistiksel dağılımların tanıtılması ve girdi (input) analizine giriş

 3. Simülasyon modelinin parçaları (kullanım gereği İngilizce belirtilmektedir)

  • Entities

  • Attributes

  • Variables

  • Resources

  • Queues

  • Statistical Accumulators

  • Events

  • Simulation Clock

  • Starting and Stopping

  • Sets and schedules

 4. Simülasyon modellemede rassallık

 5. ARENA arayüzünün tanıtılması (ARENA’ya giriş)

 6. Yeni model oluşturma, model açma, kaydetme gibi temel operasyonlar

 7. ARENA yardım sisteminin tanıtımı

 8. ARENA modüllerinin detaylı olarak tanıtılması

  • Create modülü

  • Entity veri modülü

  • Process modülü

  • Resource veri modülü

  • Queue modülü

  • Basic Process Panel’de bulununan diğer modüllerin tanıtımı ve kullanımı

  • Advanced Process Panel’deki modüllerin tanıtımı ve kullanımı

 9.  Model tasarımı

 10.  Modelin gerektirdiği verilerin toplanması ve analizi (input analizi)

 11.  Söz konusu modelin bilgisayar ortamına aktarılması

 12.  Modelin hatalarının bulunması (debugging)

 13.  Modelin gerçekliğinin ve geçerliliğinin test edilmesi

 14.  Model çıktısının yorumlanması, analizi (output analizi)

 15.  Alternatif model tasarımı ve alternatiflerin istatistiksel olarak karşılaştırılması

 16. Arena araçlarının kullanımı

  • Input Analyzer

  • Output Analyzer

  • OptQuest Optimization Tool

 17. Örnek vaka analizleri sayesinde kompleks sistemlerin modellenmesi ve analizi

 18.  Animasyonların modele entegre edilmesi

Eğitimde Kullanılacak Araçlar

 

Girdi değişkenlerin analizi -> Kesikli olay tabanlı simülasyonda, gerçek hayattaki bazı değişkenlerin davranışlarını rastsal olarak bilgisayar ortamında yaratmak gerekmektedir. Bu değişkenler girdi değişkenler olarak adlandırılır. Girdi değişkenlerin simülasyon modeline aktarılabilmesi amacıyla bazı analizlerin yapılması gerekir. Arena “Input Analyzer” kullanılarak girdiler analiz edilecektir.

Simülasyon modeli kurulması -> Gerçek hayattaki sistemin simülasyon modeli bilgisayar ortamında yaratılacaktır. Bu amaçla “ARENA” simülasyon yazılımından yararlanılacaktır.

Çıktıların analizi -> Sistem simülasyonu stokastik bir teknik olduğundan çıktıların yorumlanmasında istatistik tekniklerden yararlanılmaktadır. Simülasyon modellerinin çıktılarını analiz etmede kullanılan teknikler, ARENA yazılımının “Process Analyzer” ve “Output Analyzer” programları kullanılarak yapılacaktır.

ARENA Eğitimi’nde Kullanılan Kaynaklar

 

Simulation with Arena,  W. Kelton  -  Book Website: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073376280/

Arena website: www.arenasimulation.com

Simülasyon ile ilgili diğer referans kitaplar

 • Kelton, Sadowski, Swets, Simulation with Arena 5th Edition, McGraw Hill, 2010

 • Rossetti, Simulation Modeling and Arena, John Wiley & Sons, 2010

Arena,özel ders,hoca,grup ders,eğitim,proje,akademik,research,makale
Arena öğren,tutorial,eğitim,modelleme,simulation,benzetim,proje

Zaten ARENA kullanıcısı mısınız?

ARENA ile ilgili detay bilgi edinmek ve becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz?

Yalnızca size özgü bir eğitim tasarlanmasını mı istiyorsunuz?

Online kurs almak mı istiyorsunuz? 

"İleri Düzey ARENA" ve "Skype ile ARENA" eğitimleri için iletişime geçin.