Simülasyon Nedir? Neden Kullanılır?

Latince kökenli bir kelimeden türeyen simülasyon kelimesi, etimolojisi incelendiğinde “taklit, benzer” manasına gelmektedir.

 

Simülasyon diğer adıyla benzetim; teorik yada fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için alternatifler oluşturulmasını, bu sistemlerin özelliklerinin ve davranışlarının bilgisayar aracılığıyla değerlendirilmesini sağlayan yaklaşımdır. Simülasyon ile minimum zaman ve kaynak ile problemler tespit edilebilmekte ve çözüm üretilebilmektedir.

Endüstriyel kararlarınızın etkilerini uygulamaya geçmeden görün.

Şirketinizin veya sürecinizin büyüklüğü ne olursa olsun, belirli bir süreci simüle etmek/modellemek, bu işlemi nasıl daha da iyileştirebileceğinizi analiz etmenize ve doğru kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Simülasyon yazılımıyla, herhangi bir mali kayıp ortaya çıkmadan kararlarınızın etkilerini görebilir ve işinizi bu desteklenmiş bu kararlar ile yönetebilirsiniz.

Simülasyon, aşağıdaki soruları cevaplama becerisi sağlar:

 • Elimdeki kaynakları nasıl daha efektif kullanabilirim?

 • Problemleri ve problemlere ilişkin tespitlerimi nasıl gösterebilirim?

 

Simülasyon, aşağıdakileri yapma olanağı sağlar:

 • Süreç davranışını ve iş akışlarını izleyin, analiz edin ve daha iyi anlayın.

 • Hata oranlarının etkisini değerledirin.

 • Belirli süreçleri yerine getirmenin daha iyi bir yolunu gösteren modeller oluşturun.

 • Sonuçların hem görsel hem de nicelik olarak sergilenmesiyle, aldığınız kararların kabul görmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırın.

ARENA SİMÜLASYON PROGRAMI

Hangi sektör (üretim, hizmet, tedarik zinciri vb.) olursa olsun drSimulation size riskli yatırımları, oluşan ekstra maliyetleri ve süreçlerinizdeki darboğazları ARENA simülasyon programı ile gösterebilir.

Simülasyon ile çeşitli optimizasyon tekniklerini birlikte kullanarak süreçlerinizin verimliliğini ve performansını ölçebilirsiniz. Değişen koşullara göre sürecinizin performansını ve değişen koşullara verdiği tepkiyi görebilirsiniz. Böylece “gerçek” ortamda görmeden sanal ortamda sorunlarızı tespit edebilir ve akılcı çözümler üretebilirsiniz. ARENA simülasyon yazılımı ile:

 • Yeni sisteminizi oluşturmadan sisteminize özgü çıkarımlar yapabilirsiniz.

 • Mevcut süreçleriniz üzerinde çeşitli senaryolar üreterek etkilerini görebilirsiniz.

 • Mevcut ve tasarlanan yeni sisteminizi kolayca görsel hale getirebilirsiniz.

 • Kompleks süreçlerinizdeki çeşitli parçaların birbirine olan etkisini ve tüm sistem performansını nasıl etkilediğini gözlemleyebilirsiniz.

 • Yüksek maliyetli sonuçlar doğurabilecek kararlarınızın olası sonucunu öngörebilirsiniz.

 • Rassallık ve değişkenliğin sürecinize olan etkilerini tespit edebilirsiniz.

 • ​Yatırım kararlarınızı destekleyici sonuçları görebilir ve sunabilirsiniz.

ARENA Simülasyon Yazlımının Özellikleri:

 • Akış diyagramı ile modelleme ve geniş bir içerik kütüphanesi

 • Çok çeşitli istatistiksel dağılım seçenekleri

 • Simülasyon tasarımında nesne tabanlı bir yaklaşım

 • İstatistiksel analiz ve özgün raporlama seçenekleri

 • Arayüz kullanım kolaylığı ve performans analizi

 • Gerçekci 2D ve 3D animasyonlar

ARENA Simülasyon Programı aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Sistem ve süreçlerdeki değişikliklerin etkilerini görselleştirilmesi

 • Mevcut sistemi etkilemeden yeni fırsatların/opsiyonların keşfedilmesi

 • Mevcut sistemdeki problemlerin tespiti ve düzeltilmesi

 • Süreçlerdeki darboğazların ve problemlerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması

 • Operasyonel maliyetlerin azaltılması

 • Finansal kararların verilmesine yardımcı olunması

 • Üretim süreçlerinde teslimat sürelerinin analizi ve iyileştirilmesi

 • Süreçlerde gerekli kaynakların tespiti ve optimum kaynak/maliyet ile çalışılmasına yardımcı olunması

 • Üretim sistemlerinde stok seviyelerinin, ekipmanların, personelin ve iletişim sistemlerinin daha iyi yönetilmesi

 • Karlılığın analizi ve iyileştirilmesi

ARENA programının güncel deneme sürümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://www.arenasimulation.com/simulation-software-download